Missie en doelstelling

Missie en doelstelling

Missie en doelstelling

VIDO ziet zichzelf als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van haar leden naar overheid, wetgever en samenleving. Onze activiteiten bestaan onder andere uit het leggen en onderhouden van contacten met de overheid en andere brancheorganisaties. De kernmissie van de organisatie is het initieren en onderhouden van richtlijnen voor de juiste verwerking van bijproducten die ontstaan bij de productie van voedingsmiddelen. Daarnaast heeft de organisatie het doel om kennis uitwisseling op het gebied van kwaliteit, wet- en regelgeving te faciliteren.